DU HỌC ACURA

TẦM NHÌN, SỨ MỆNH
VÀ GIÁ TRỊ VĂN HÓA

 

TẦM NHÌN & SỨ MỆNH CỦA ACURA

ACURA là bệ phóng cho sự phát triển của giới trẻ

  1. Bệ phóng: tư vấn, định hướng trong việc chọn ngành, chọn trường và chọn quốc gia đến bằng việc đánh giá khả năng của từng đối tượng, đảm bảo cho một sự khởi đầu đúng đắn.
  2. Sự phát triển: Là người hưởng lợi sự chuyên nghiệp của môi trường quốc tế
    Môi trường là nơi phát huy tối đa tiềm lực sẵn có
    Có ý thức nâng cao sức mạnh dân tộc
  3. Giới trẻ:Học sinh,Sinh viên,Người đi làm.

giá trị văn hóa của acura

Tôi thực sự là một người sống ơn nghĩa. Tôi nói cảm ơn và thường xuyên thể hiện lòng biết ơn của mình theo nhiều cách, để những người xung quanh biết được tôi luôn đánh giá cao mọi thứ và mọi người tôi gặp trong cuộc sống. Tôi ăn mừng thành công của mình cũng như thành công của khách hàng và đội ngũ của mình. Tôi luôn cố gắng nhắc nhở bản thân mình và người khác làm những việc đúng đắn.

Tôi cam kết nỗ lực hết mình cho đến khi thành công. Tôi luôn luôn chịu trách nhiệm với những nội dung mà tôi đã tư vấn. Tôi cam kết gắn tầm nhìn, sứ mệnh, văn hóa và thành công của Acura với đội ngũ và khách hàng của Acura.

Tôi là người đáng tin cậy vì tôi luôn nói sự thật, luôn thực hiện những gì mình đã hứa và chỉ cam kết với khách hàng những điều tôi có thể thực hiện. Tôi thông báo ngay khi biết có những cam kết có thể không thực hiện được một cách trung thực và có giải pháp xử lý vấn đề ngay lập tức.

Tôi hỗ trợ khách hàng hoàn thành mục tiêu để đảm bảo sự thành công của đôi bên. Tôi theo sát hành trình của khách hàng từ khi bắt đầu đến khi đặt chân đến quốc gia khác và đồng hành chặng đường sau đó để hỗ trợ khách hàng vượt qua những trở ngại có thể gặp phải nơi xứ người.

Liên hệ Acura ngay