Tag Archives: Điều kiện định cư

TRỞ THÀNH CÔNG DÂN TOÀN CẦU VỚI GIÁ 7,5 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG, BẠN TIN KHÔNG?

Trở thành công dân toàn cầu với 7,5 triệu đồng/tháng? Một giấc mơ hoàn toàn có khả năng trở thành sự thật! Bạn có từng nghe qua cụm từ “International staff”? Bạn có biết điều đó nghĩa là gì không? Đó có nghĩa là: công dân toàn cầu – Bạn có thể sinh sống và …

Du học Canada 2018: 7 Lý do nên chọn du học Canada (2018)

Du học Canada 2018: 7 Lý do nên chọn du học Canada (2018) Ở tờ báo nổi tiếng của Mỹ US News & World Report viết về du học Canada 2018. Nội chính được viết như sau: Giáo dục và đạo tạo tại canada là chất lượng nhất thế giới trên cả Anh và Mỹ …