Du học Canada 2018: Lợi và bất lợi – Kinh nghiệm du học Canada (2018)

Du học Canada 2018: Lợi và bất lợi – Kinh nghiệm du học Canada (2018) Đầu năm 2018 tôi có liên hệ với Chị Chi ở quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh có 1 đứa con trai của mình và người cháu đang du học  tại Canada hỏi về con chị sau khi đăng …