TRỞ THÀNH CÔNG DÂN TOÀN CẦU VỚI GIÁ 7,5 TRIỆU ĐỒNG/THÁNG, BẠN TIN KHÔNG?

Trở thành công dân toàn cầu với 7,5 triệu đồng/tháng? Một giấc mơ hoàn toàn có khả năng trở thành sự thật! Bạn có từng nghe qua cụm từ “International staff”? Bạn có biết điều đó nghĩa là gì không? Đó có nghĩa là: công dân toàn cầu – Bạn có thể sinh sống và …

Du học nghề ở Canada – Du học Canada

Tổng quan về du học nghề ở Canada-du học Canada –  Du học nghề ở Canada là một trong những chương trình đào tạo chất lượng được áp dụng rộng rãi ở hầu hết các trường cao đẳng của nước sở tại. Các chương trình này thường có thời lượng học tập từ 1 đến …