Danh sách các ngành thiếu nhân lực tại Canada năm 2018

Nguyên nhân các ngành thiếu nhân lực tại Canada năm 2018 – Canada được biết đến là một trong những quốc gia phát triển với mức sống cao nhất thế giới, người dân Canada được tận hưởng chất lượng y tế, giáo dục và phúc lợi xã hội rất cao. Tuy nhiên, dù có diện …