Chương trình American Honors 2017– Du học Mỹ

Tổng quan về chương trình American Honors 2017-Du học Mỹ                 Chương trình American Honors (AH) là chương trình học cử nhân danh dự, do các trường cao đẳng cộng đồng tại Mỹ giảng dạy và được công nhận toàn liên bang. Chương trình 2+2 này bao gồm 2 năm học tại AH và 2 …