Du học bậc THPT tại Vancouver School Board

Tổng quan về THPT tại Vancouver School Board – Vancouver School Board (VSB) là hội đồng lớn với trên 100 cơ sở tại Vancouver – thành phố biển xinh đẹp của Canada. Hội đồng cung cấp chương trình từ mẫu giáo đến lớp 12 dành cho các học sinh nội địa và quốc tế. Hằng năm …