Những điều bạn cần biết về bờ Đông Hoa Kỳ

Đôi nét về bờ Đông Hoa Kỳ             Tên chính thức của khu vực này trong cách gọi tên các phân vùng của Mỹ là Trung-Đại Tây Dương hình thành một vùng của Hoa Kỳ nằm giữa vùng Tân Anh Cát Lợi và Nam Hoa Kỳ. Định nghĩa đúng về vùng này theo nhiều nguồn …