CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ ÚC 188 (VISA 188) - Du học Acura

CÁC HÌNH THỨC ĐẦU TƯ CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH CƯ ÚC 188 (VISA 188)

 

1.Diện Kinh doanh đổi mới – Visa 188A

1.1 Điều kiện Nhà đầu tư 188A

 • Dưới 55 tuổi.
 • IELTS tối thiểu 5.0 (không bắt buộc)
 • Có cổ phần trong các công ty, với tổng doanh thu tối thiểu 500.000 AUD/năm trong vòng 2 năm/4 năm tài chính gần nhất trước khi nhận thư mời nộp visa.
 • Đương đơn và vợ/chồng phải có tổng tài sản đạt tối thiểu 800.000 AUD.
 • Có kinh nghiệm kinh doanh.
 • Sẽ đầu tư tối thiểu 400.000AUD để mở hoặc mua lại doanh nghiệp tại Úc (tùy tiểu bang bảo lãnh).
 • Đạt tối thiểu 65 điểm theo hệ thống thang điểm di trú.

 

1.2 Điều kiện trở thành thường trú nhân chính thức, visa 888:

 • Sống tại Úc và giữ visa 188A tối thiểu 1 năm/2năm gần nhất trước khi nộp đơn xin visa thường trú.
 • Đạt doanh thu hằng năm tối thiểu 300.000 AUD trong vòng 12 tháng trước ngày nộp đơn
 • Góp vốn kinh doanh trực tiếp quản lý 1 hoặc 2 công ty tại Úc trong 2 năm kể từ ngày nộp đơn xin định cư và nắm giữ cổ phần tối thiểu theo qui định của Bộ Di Trú.
 • Đương đơn hoặc/và vợ/chồng phải thỏa mãn tối thiểu 2 điều kiện trong các điều kiện bên dưới:
+ Tổng tài sản ròng doanh nghiệp tại Úc đạt tối thiểu 200.000 AUD trong 1 năm gần nhất trước ngày nộp đơn.
+ Tổng tài sản cá nhân và doanh nghiệp tại Úc đạt tối thiểu 600.000 AUD trong suốt 1 năm gần nhất trước ngày nộp đơn.
+ Sử dụng tối thiểu 2 lao động bản xứ làm việc toàn thời gian tại doanh nghiệp Úc trong suốt 1 năm gần nhất trước ngày nộp đơn.

định cư úc

2.Diện Đầu tư có bảo lãnh – Visa 188B

2.1 Điều kiện Nhà đầu tư 188B:

 • Dưới 55 tuổi
 • Đạt tối thiểu 65 điểm theo hệ thống thang điểm di trú.
 • IELTS tối thiểu 5.0 (không bắt buộc)
 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý 1 hoặc nhiều doanh nghiệp, quỹ đầu tư.
 • Có 1 năm/5 năm tài chính gần nhất trước khi nhận được thư mời nộp visa, Nhà đầu tư hoặc/và người phối ngẫu phải quản lý trực tiếp:
+ Một doanh nghiệp: Nhà đầu tư và vợ/chồng sở hữu tối thiểu 10% cổ phần trong doanh nghiệp đó; hoặc.
+ Quỹ đầu tư: có giá trị tối thiểu 1.5 triệu AUD
 • Nhà đầu tư và vợ/chồng có tổng tài sản tối thiểu 2,25 triệu AUD trong 2 năm gần nhất trước khi nhận được thư mời nộp visa.
 • Đầu tư tối thiểu 1.5 triệu AUD vào tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ Úc, và duy trì khoản đầu tư tối thiểu 4 năm.

2.2 Điều kiện trở thành thường trú nhân chính thức, visa 888:

 • Sống tại Úc và giữ visa 188B trong thời gian tối thiểu 2 năm/4 năm ngay trước khi nộp đơn xin visa thường trú.
 • Giữ khoản đầu tư trong 4 năm

 

tìm hiểu thêm về nước úc tại: https://duhocacura.vn/tong-quan-du-hoc-uc/

tham khảo thêm tại : https://immi.homeaffairs.gov.au/visas/getting-a-visa/visa-listing/business-innovation-and-investment-188