DU HỌC THỤY SĨ Archives - Du học Acura

Học viện Swiss IM&H Thụy Sĩ

1 6

     Swiss IM&H là một trường học viện quản lý khách sạn nằm một góc thơ mộng nhất của bờ hồ Lucerne, Thụy Sĩ. Trường mới được thành lập nên tuổi đời còn rất trẻ so với các trường khác trong hệ thống trường quản lý khách sạn, nhưng tính năng động và trẻ …