DANH SÁCH CÁC TRƯỜNG TUYỂN SINH CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM THEO CHÍNH SÁCH TÂN HƯỚNG NAM – KỲ THÁNG 09.2020

Danh sách các trường tuyển sinh Tân Hướng Nam

Tiếp theo bài viết “GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC ĐÀI LOAN HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM THEO CHÍNH SÁCH TÂN HƯỚNG NAM – TUYỂN SINH THÁNG 9.2020″ trong bài viết này lần lượt các trường tuyển sinh chương trình du học hệ vừa học vừa làm sẽ được giới thiệu đến bạn đọc. Giúp …

GIỚI THIỆU CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC ĐÀI LOAN HỆ VỪA HỌC VỪA LÀM THEO CHÍNH SÁCH TÂN HƯỚNG NAM – TUYỂN SINH THÁNG 9.2020

2

     Chính phủ Đài Loan đã phê duyệt cho các Trường Đại Học Đài Loan thực hiện chương trình chuyên ban theo chính sách Tân Hướng Nam (the New Southbound Policy) vào năm 2017. Theo đó, học sinh tham gia theo chương trình được hỗ trợ học bổng từ Chính Phủ, Nhà Trường và …