Trang chủ 17
Trang chủ 18
Trang chủ 19
Trang chủ 20

Tầm nhìn & sứ mệnh của Acura

ACURA là bệ phóng cho sự phát triển của giới trẻ

ACURA là bệ phóng cho sự phát triển của giới trẻ
Bệ phóng: tư vấn, định hướng trong việc chọn ngành, chọn trường và chọn quốc gia đến bằng việc đánh giá khả năng của từng đối tượng, đảm bảo cho một sự khởi đầu đúng đắn.
Sự phát triển:
Là người hưởng lợi sự chuyên nghiệp của môi trường quốc tế
Môi trường là nơi phát huy tối đa tiềm lực sẵn có
Có ý thức nâng cao sức mạnh dân tộc
Giới trẻ:
Học sinh
Sinh viên
Người đi làm

Giá trị văn hóa Acura

Tư vấn


Hội thảo

Lời chứng thực

Tin tức du học