Về nước Úc

australia_political_map

Tên chính thức: Liên Bang Úc

Dân số: 23,4 triệu người

Diện tích: 7,68 triệu

Mật độ dân số: 2,91 người/km2

Thể chế: Quân chủ lập hiến

Đơn vị tiền tệ: Đồng Đô La Úc (AUD)

Tôn giáo: 71% Thiên Chúa Giáo