Tại sao Du học Úc

Thụ hưởng nền giáo dục chất lượng cao do nền giáo dục Úc được quốc tế công nhận đạt tiêu chuẩn quốc tế. Giáo dục là một ngành quan trọng của Úc và Chính Phủ Úc đầu tư hàng tỷ đô la mỗi năm để phát triển nền giáo dục và các công trình nghiên cứu của các trường Đại Học. Ngoài những kiến thức chuyên ngành, bạn còn có những trải nghiệm đặc biệt khi du học tại Úc như tính độc lập và khả năng nhìn nhận các vấn đề từ các khía cạnh khác nhau cũng như việc tiếp cận một môi trương đa văn hóa .

Trang thiết bị hiện đại: Các trường ở Úc đều được trang bị những thiết bị hiện đại nhất phục vụ cho việc học tập của sinh viên.

Nhiều dịch vụ hỗ trợ sinh viên: Hầu hết các trường đều có văn phòng sinh viên quốc tế hay bộ phận dịch vụ phục vụ sinh viên giúp các bạn sinh viên làm quen với hệ thống giáo dục Úc.

Cơ hội nghề nghiệp mở: sự kết hợp giữa một văn bằng được công nhận rộng rãi và sự tiếp cận với công nghệ tiên tiến nhất giúp cho sinh viên tốt nghiệp có nhiều cơ hội tìm việc làm.

Chính phủ Úc trước nay có chương trình di dân theo diện tay nghề, nhắm vào giới trẻ, có trình độ giáo dục, tay nghề và những khả năng xuất sắc có thể đóng góp vào việc phát triển kinh tế nước Úc. Trong tổng số những di dân sang Úc theo diện tay nghề thì có đến phân nửa du học sinh đã tốt nghiệp tại Úc.

Môi trường sống đa văn hóa và an toàn: Úc màng lại một mội trường sống khá an toàn so với nhiều quốc gia trên thế giới. Úc đón nhận tất cả các tôn giáo và quyền tự do tín ngưỡng và quyền được đối xử công bằng luôn được bảo vệ.