Học bổng

hoc-bong-uc

Theo chương trình học bổng Australia, chính phủ Australian cấp nhiều học bổng cho học tập, nghiên cứu và phát triển nghề nghiệp tại Australia, bao gồm:

Bên cạnh đó, các trường Australia cũng cấp học bổng. Để biết thêm thông tin về các học bổng, xin vui lòng sử dụng công cụ tìm kiếm dữ liệu học bổng trên trang web Study in Australia. Công cụ tìm kiếm cung cấp danh sách học bổng do các tổ chức Australia, các trường Australia và các cơ quan chính phủ Australia cấp cho sinh viên quốc tế có kế hoạch học tập tại Australia.

Xin vui lòng nhấn vào đây để tìm học bổng.