Hệ thống Giáo dục Úc

Các trường ở Úc giảng dạy theo chuẩn mực quốc tế, phát huy sự thông minh nhạy bén, khả năng giao tiếp xã hội, năng khiếu nghệ thuật và năng lực làm việc hiệu quả của học sinh trong môi trường tập thể hoặc độc lập.

he-thong-giao-duc-uc

Giáo dục tiểu học và trung học

Chính Phủ Úc quy định khung hệ thống chương trình học và bằng cấp chung trên cả nước. Tuy nhiên, các điều kiện về độ tuổi nhập học có sự khác biệt giữa các bang.

Tiểu học (lớp 1 đến lớp 6 hoặc lớp 7): từ 6 đến 12 tuổi

Trung học cơ sở (lớp 7 hoặc lớp 8 đến lớp 10) từ 11 hoặc 12 đến 15 tuổi hoặc 16 tuổi

Các học sinh có thể chọn tiếp lên trung học phổ thông (lớp 11 và lớp 12), vốn là điều kiện để học tiếp lên đại học

Các khóa Anh Ngữ

Các khóa Anh ngữ giúp cho sinh viên nâng cao kỹ năng tiếng Anh theo mục đích học tập, nghề nghiệp.

Dự bị đại học

Chương trình dự bị đại học trang bị cho sinh viên quốc tế kiến thức và kỹ năng cần thiết để vào Đại học tại Úc. Dự bị đại học thường kéo dài 1 năm. Các khóa học tổ chức ngay tại trường Đại học hoặc cao đẳng hướng nghiệp. Thông thường trường Đại học sẽ dành sẵn một chỗ trong khóa học đại học cho bạn nếu bạn đạt điểm yêu cầu trong chương trình dự bị.

Cao Đẳng và Đào Tạo Hướng Nghiệp

Các trường cao đẳng hay đào tạo hướng nghiệp thu hút nhiều học sinh theo học bởi chất lượng cao, cung câp cho học sinh những kỹ năng và kinh nghiệm thực tế.

Học sinh có thể bắt đầu khóa học sau khi tốt nghiệp trung học phổ thông. Nhiều trường liên kết với các trường Đại học nhằm giúp học sinh chuyển tiếp để lấy bằng cử nhân sau khi đã hoàn tất chương trình cao đẳng theo đúng yêu cầu.

Đại học

Các trường đại học Úc đào tạo bậc đại học và sau đại học về những lĩnh vực truyền thống và hiện đại.

Sau đại học

Sinh viên có thể lấy bằng thạc sỹ hoặc tiến sỹ .