Trung học

Các loại trường học tại Úc gồm các trường công lập, ngoài công lập (bao gồm các trường theo tôn giáo như các trường Công giáo, hoặc các trường Hồi giáo). Tất cả các trường học phải đăng ký với Sở giáo dục tại các tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ, và tuân thủ các yêu cầu của chính phủ về cơ sở vật chất và đăng ký của giáo viên.

Tại Úc, bạn sẽ được học trong môi trường học tập đa dạng, phát triển cá nhân cũng như học tập, và phát triển các kỹ năng và những phẩm chất cần thiết để trưởng thành trong một thế giới luôn biến đổi.

Các trường học của Úc nằm trong số các trường học tốt nhất trên thế giới. Liệt kê dưới đây cho thấy giáo dục của Úc rất có giá trị:

  • Quy mô lớp học nhỏ (tối đa 30 học sinh trong một lớp).
  • Các giáo viên có trình độ đại học và đủ khả năng và các giáo viên chuyên ngành trong các lĩnh vực môn học.
  • Cơ sở vật chất tiêu chuẩn cao – có công nghệ cao, các trường đều có máy tính và kết nối với internet.
  • Các chương trình ‘Năng khiếu và tài năng’ để bồi dưỡng cho các học sinh có thành tích cao.
  • Các chương trình ‘Thành Tích Cao’ cho thấy các học sinh đứng đầu những môn học ngang với bậc đại học để có tín chỉ nâng cao.
  • Các chương trình học tập cá nhân cho các học sinh cần học bổ sung kiến thức.
  • Các khung đảm bảo chất lượng yêu cầu các trường phải đáp ứng được các tiêu chuẩn.
  • Sau khi hoàn tất chương trình phổ thông (Lớp 11 và 12), các học sinh tham dự các kỳ thi và nhận chứng chỉ chính thức về trình độ. Tên gọi của chứng chỉ này khác nhau trong hệ thống giáo dục của từng tiểu bang Úc nhưng dù được gọi ra sao, chứng chỉ này đều được tất cả các trường đại học Úc, các trường đào tạo đại học và giáo dục và đào tạo nghề, cũng như nhiều trường trên thế giới công nhận.

( Theo http://www.studyinaustralia.gov.au)