Chi phí

Bậc họcThời gian học tậpChi phí học tập/ năm
Tiếng AnhTùy theo yêu cầu3.000-4.000AUD/ 3 tháng
Phổ thông trung học4 năm10.000USD-14.000AUD
Cao đẳng nghề2 năm10.000USD-14.000AUD
Dự bị đại học/ Cao đẳng liên thông1 năm18.000USD-25.000AUD
Cử nhân4 năm18.000USD-30.000AUD
Thạc sỹ1-2 năm18.000-27.000AUD
Chi phí sinh hoạt1.100-1.500AUD/ tháng