Hệ thống Giáo dục

Bậc tiểu học và trung học

Học sinh Mỹ có 12 năm học tiểu học và trung học, từ lớp 1 đến lớp 12. Khi sáu tuổi, học sinh Mỹ bắt đầu vào học tiểu học. Bậc giáo dục tiểu học từ lớp 1 đến lớp 5.

Sau khi hoàn tất bậc tiểu học, học sinh sẽ tiếp tục học lên trung học. Bậc trung học gồm 2 chương trình: trung học cơ sở (middle school/junior high school) và trường trung học (high school). Sau khi tốt nghiệp trung học, học sinh sẽ được cấp bằng tốt nghiệp và có thể học lên đại học hoặc cao đẳng (giáo dục bậc cao).

 

Bậc giáo dục đại học

Bậc cao đẳng bao gồm 2 loại hình đào tạo

  • Chương trình cao đẳng nghề: các trường cao đẳng cộng đồng hệ hai năm cấp bằng associate (Associate of Arts (A.A) hoặc Associate of Science (A.S)). Sau khi tốt nghiệp, sinh viên có bằng cao đẳng nghề để có thể xin việc làm ngay.
  • Chương trình cao đẳng liên thông: sinh viên sẽ học chương trình 02 năm đầu của Đại học ở trường cao đẳng sau đó chuyển tiếp lên 02 năm chương trình tại Đại học trường đại học liên thông hoặc nộp đơn vào các trường đại học khác.

 

Bậc đại học

Sinh viên thường mất 04 năm để lấy bằng cử nhân. Sinh viên có thể bắt đầu học lấy bằng cử nhân qua trường cao đẳng cộng đồng hoặc trường đại học 04 năm.

 

Bậc giáo dục sau đại học

Các chương trình cao học lấy bằng thạc sỹ (Master’s degree – MA) thường hoàn thành trong vòng 01 hoặc 02 năm. Phần lớn chương trình thạc sỹ được giảng dạy trong lớp và sinh viên cao học phải viết bài nghiên cứu dài họi là bài luận thạc sỹ hoặc hoàn thành một dự án thạc sỹ.

Nhiều trường coi bằng thạc sỹ là bước khởi đầu trước khi học lên lấy bằng Tiến Sỹ (Doctorate degree – PhD). Nhưng có một số trường, sinh viên có thể học thẳng lên tiến sỹ mà không cần có bằng thạc sỹ. Để lấy bằng Tiến Sỹ, sinh viên phải dành thời gian 03 năm hoặc nhiều hơn.