Chi phí

Bậc họcThời gian học tậpChi phí học tập/ năm
Tiếng AnhTùy theo yêu cầu6,000USD/ 3 tháng
Phổ thông trung học4 năm10.000USD-30.000USD
Cao đẳng cộng đồng2 năm3.000USD-10.000USD
Cử nhân4 năm8.000USD-40.000USD
Thạc sỹ1-2 năm10.000-50.000USD
Chi phí sinh hoạt1.000USD/ tháng