Về nước Đức

duc

Tên chính thức:         Công Hòa Liên Bang Đức

Dân số:                       82 triệu người

Diện tích:                    357.104,07 km², nằm ở trung tâm Châu Âu với 16 tiểu bang tiếp giáp với 9 nước láng giềng

Mật độ dân số:                      229,4 người/km2

Các thành phố lớn nhất ở Đức: Berlin, Hamburg, München, Köln và Frankfurt

Thể chế:                     Quân chủ lập hiến

Đơn vị tiền tệ:            Euro (EUR)

Tôn giáo:                    Ki-tô giáo và Do Thái giáo