Học bổng

759797

Địa chỉ quan trọng nhất để tìm kiếm các hỗ trợ và tư vấn về việc học tập, nghiên cứu tại Đức cũng như về mặt tài chính là Cơ quan Trao đổi hàn lâm Đức (DAAD). DAAD là tổ chức hỗ trợ trao đổi sinh viên và các nhà khoa học quốc tế lớn nhất thế giới. Năm 2013 DAAD đã hỗ trợ trên 50.000 sinh viên quốc tế, nghiên cứu sinh và giảng viên. Tổ chức này đưa ra rất nhiều chương trình hỗ trợ đúng mục đích và phù hợp cho từng sinh viên nước ngoài muốn cư trú tại Đức. Ví dụ, DAAD có chương trình học bổng dành cho nghiên cứu sinh, học bổng nghiên cứu với thời gian ngắn hơn, học bổng năm, học bổng học kỳ và học bổng ngắn hạn. Ngoài ra, còn có nhiều tổ chức khác cũng trao học bổng cho các ứng viên theo các tiêu chí lựa chọn và trọng tâm riêng.

Đối với nghiên cứu sinh, nhà khoa học và tất cả những ai quan tâm đến nghiên cứu đại học ở trình độ cao nhất thì những trường đại học gặt hái được thành công trong chương trình Sáng kiến xuất sắc tại Đức càng có ý nghĩa quan trọng. Năm 2012, 45 cơ sở đào tạo đội ngũ khoa học trẻ, 43 cơ sở nghiên cứu ưu tú và 11 đề án đại học của tương lai đã nhận được tài trợ cho khoảng thời gian là 5 năm